Samtal

Samtal

att överleva eller leva?

 att leva eller vara levande?

 

-ett möte med dig själv-

 


Samtalsterapi


Certifierad Addiktolog

med gestaltterapeutisk inriktning

med rötterna i 12-steg


  Jag jobbar med:

privata samtal

gruppterapi

och även frilans

Maila eller ring för mer info


” DIN INNERSTA TRO ÄR

DIN BEGRÄNSNING

ELLER din MÖjLIGHET”


VILL DU:

• Göra en förändring

• Nå dina mål

• Komma vidare

• Hitta din inre kraft 


Känner du att du stannat upp eller fastnat i negativa mönster.

Känner du att du behöver hjälp att komma vidare.

För att komma framåt behöver vi ibland ta oss en titt bakåt.

Vad är det som hindrar dig ?


Är det ett trauma  

någon form av osunt förhållande till /eller missbruk

( relationer, spel, mat, alkohol, mediciner, droger eller träning )?

Är du uppvuxen i ett dysfunktionellt familjesystem?

Kanske medberoende till chefen , sambon , vännen, eller barnet?

Vad är det som påverkar dig i ditt nu ?Vad är ADDIKTOLOGI?


Addiktologer jobbar med att medvetandegöra och coacha människor till en bättre livskvalitet .

Vi arbetar med drivkraften bakom det som påverkar ditt liv negativt .


Addiktologi är baserad på mångårigt kliniskt arbete (sedan 60-talet)  Med kinesisk/ vedisk psykologi, integrerat med 12-stegs filosofi.


Addikologin har en holistisk syn på problemet/ beteendet


Som addiktolog arbetar jag med orsaksbehandling inte sympombehandling.


Vad är GESTALTTERAPI?


Gestalt terapi är en existensiell pskoterapiform utvecklad av Fredric ”Fritz” Peals. Laura och Paul Goodman på 50-talet


Gestalt  betyder meningsfull helhet och gestalt terapin bygger på humanistisk och holistisk människosyn.


I gestalt terapi jobbar du med Bara här och nu.När du jobbar med din historia och tidigare erfarenheter så är det i ljuset av hur det påverkar dej i ditt liv i dag.

Som gestaltterapeut  talar vi om oavslutade gestalter, med det så syftar vi  på oavslutade mönster och teman som upprepar sig i relationer situationer och tankar. De avslutas, cirkel behöver slutas helt enkelt, för att de inte ska hindra dej i din nuvarande tillvaro.


Så att göra upp med det förflutna i nu tid hjälper dej att nå dit du vill i dag.