Samtal

Samtal

att överleva eller leva?

 

att leva eller vara levande?

 

-ett möte med dig själv-

 


Samtalsterapi


Certifierad Addiktolog

med gestaltterapeutisk inriktning

med rötterna i 12-steg


  Jag jobbar med:

privata samtal

gruppterapi

och även frilans

Maila eller ring för mer info


” DIN INNERSTA TRO ÄR

DIN BEGRÄNSNING

ELLER din MÖjLIGHET”


VILL DU:

• Göra en förändring

• Nå dina mål

•komma vidare


Känner du att du stannat upp eller fastnat i negativa mönster.

Känner du att du behöver hjälp att komma vidare.

För att komma framåt behöver vi ibland ta oss en titt bakåt.

Vad är det som hindrar mig?


Är det ett trauma , osund relation,

någon form av osunt förhållande till /eller missbruk

( spel, mat, relatione,r socker, alkohol, mediciner, droger eller träning )?

Är du kanske uppvuxen i ett dysfunktionellt familjesystem?

Kanske medberoende till chefen , sambon , vännen, eller barnet?

Vad är det som påverkar mig i nuet?Vad är ADDIKTOLOGI?


Addiktologer jobbar med att medvetandegöra och coacha människor till en bättre livskvalitet .

Vi arbetar med drivkraften bakom det som påverkar ditt liv negativt .


Addiktologi är baserad på mångårigt kliniskt arbete (sedan 60-talet)  Med kinesisk/ vedisk psykologi, integrerat med 12-stegs filosofi.


Addikologin har en holistisk syn på problemet/ beteendet


Som addiktolog arbetar jag med orsaksbehandling inte sympombehandling.


Vad är GESTALTTERAPI?


Gestalt terapi är en existensiell pskoterapiform utvecklad av Fredric ”Fritz” Peals. Laura och Paul Goodman på 50-talet


Gestalt  betyder meningsfull helhet och gestalt terapin bygger på humanistisk och holistisk människosyn.


I gestalt terapi jobbar du med Bara här och nu.När du jobbar med din historia och tidigare erfarenheter så är det i ljuset av hur det påverkar dej i ditt liv i dag.

Som gestaltterapeut  talar vi om oavslutade gestalter, med det så syftar vi  på oavslutade mönster och teman som upprepar sig i relationer situationer och tankar. De avslutas, cirkel behöver slutas helt enkelt, för att de inte ska hindra dej i din nuvarande tillvaro.


Så att göra upp med det förflutna i nu tid hjälper dej att nå dit du vill i dag.